SRBENG
+381 64 011 05 05
+381 11 747 80 99
dr.svetlana.ivosevic@gmail.com
Placeholder Picture

Stomatološka ordinacija
Bella

Placeholder Picture
POČETNAO NAMAUSLUGEIMPLANTOLOGIJAKONTAKTPOŠALJITE SLUČAJ

Konzervativa

Konzervativna stomatologija je grana stomatologije koja obuhvata tzv. operativnu stomatologiju (bolesti zuba) i endodonciju.

Preparacija kaviteta i postavljanje ispuna predstavlja jednu od najraširenijih medicinskih intervencija. Razlog je velika rasprostranjenost zubnog karijesa. Procedura je se zasniva na konceptima hirurgije tj. uklanjanje bolesnog do zdravog. Ručnim ili mašinskim dentalnim instrumentima se uklanja kariozno raspadnuta zubna supstanca sve do zdrave zubne supstance po kriterijumima koji se zasnivaju na naučnim temeljima. Nakon toga se u pripremljen kavitet postavlja adekvatan ispun. Danas se najčešće koriste ispuni od dentalnog amalgama, kompozitni ispuni i glas jonomer cementi.

Endodoncija je nauka koja se bavi lečenjem kanalnog sistema korena zuba. "Lečenje zuba" primenjuje se u slučaju infekcije kanala korena, kao i kod zuba koji su pretrpeli traumu ili prelom.